HART 218

From: € 14,50
De prijs is € 16,- incl. BTW
HART 218 |  ‘Kunst imiteert het leven niet, ze reflecteert over de realiteit en tilt deze naar een hoger en intenser niveau. Kunst maakt je leven hartstochtelijker, het dringt je zijn binnen en tilt je denken op.’ (Antjie Krog)

Description

HART 218

‘Kunst imiteert het leven niet, ze reflecteert over de realiteit en tilt deze naar een hoger en intenser niveau. Kunst maakt je leven hartstochtelijker, het dringt je zijn binnen en tilt je denken op.’1

Op 5 oktober gaf de Zuid-Afrikaanse schrijfster en academica Antjie Krog haar inaugurale lezing als schrijver-in-residentie aan de UGent: Without literature a university turns out Barbarians. Aan de hand van het gedicht Beeld van een jeugd: duif en paard van N.P. Van Wyk Louw hield Krog een prachtig betoog over de kracht van literatuur en bij uitbreiding kunst. Wat we te winnen hebben door literatuur en kunst binnen te brengen in onze levens is een doorgedreven begrip van de wereld, aldus Krog. De idee dat mensen in machtsposities terechtkomen zonder ooit de levensveranderende ervaring gekend te hebben die kunst teweeg kan brengen, vindt ze ronduit huiveringwekkend. In haar warme pleidooi spreekt ze de hoop uit dat literatuur niet langer opgesloten wordt in een afzonderlijk departement, maar dat ze in de toekomst onderwezen mag worden aan alle faculteiten van de universiteit. Het is een stille droom van velen die professioneel met kunst begaan zijn, dat het bredere bewustzijn dat kunst ons kan bijbrengen, niet beperkt blijft tot kunstliefhebbers pur sang.

Dat de sleutel daartoe niet noodzakelijk enkel bij onze kunstinstellingen, noch bij de kunstenaars zelf ligt, maar veeleer binnen het onderwijs, is vandaag allesbehalve een evidentie. Dat bleek iets meer dan een jaar geleden ook uit de heftige discussie over de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs, waarbij de kunstvakken het onderspit moesten delven. Daar waar we de ambitie hebben om onze kinderen en jongeren te vormen tot wereldbewuste mensen, kan een toeleiding tot de kunsten zoals Krog die met vuur bepleit, ons beter wapenen om de grote uitdagingen van deze tijd aan te gaan.

Dat kunst zijn plaats heeft in de brede maatschappij geloofde ook wijlen John J. Goossens, van 1995 tot 2002 afgevaardigd bestuurder van Belgacom, vandaag Proximus. In volle transitie van het bedrijf besloot hij om een kunstcollectie aan te leggen. Niet als belegging, noch ter opsmuk van de werkruimtes van het hogere kader, maar als een gift aan de medewerkers, die er in de gangen en kantoorruimtes zo vaak mogelijk mee geconfronteerd werden, in de overtuiging dat dit tot een open mindset zou leiden. Noem het uitgangspunt van Goossens misschien idealistisch, maar alsjeblief niet naïef.

Dat kunstenaars als geen ander de vinger aan de pols van de wereld houden en ons via hun werk een spiegel voorhouden, blijkt uit alle teksten die we hier samenbrengen. Zo schrijft Daisy Roman over de beklijvende levensfotografie van Letizia Battaglia. Gedurende tientallen jaren bracht ze in een niet-aflatende aanklacht de rauwe maffiamoorden en extreme armoede van haar geliefde Sicilië in beeld. Pieter Vermeulen polst Dora García over haar nieuwe films die de teloorgang van de revolutionaire emancipatorische belofte en het feminisme in een nieuw hedendaags perspectief plaatsen. Barbara De Coninck bezocht Post-Capital in Mudam, waar eenentwintig kunstenaars uit zeventien landen de nieuwe machtsstructuren van het surveillance capitalism onder de loep nemen. Bas Blaasse ging in gesprek met Anne Duk Hee Jordan die in KIOSK op humorvolle wijze kunstmatige intelligentie op de korrel neemt en Sam Steverlynck praat met Alexis Gautier over het ontstaan van verhalen, McGuffins en ingebeelde ruimte. Het is slechts een kleine greep uit de selectie die we elke maand opnieuw maken uit een overdonderend kunstaanbod. Een bescheiden maandelijkse bijdrage die het geloof van Antjie Krog en John J. Goossens in de kracht van kunst wil onderschrijven.

1 vrij vertaald naar Antjie Krog uit haar lezing Without literature a university turns out Barbarians

Kathleen Weyts

Additional information

Language

Country

HART 218

From: € 14,50
De prijs is € 16,- incl. BTW
HART 218 |  ‘Kunst imiteert het leven niet, ze reflecteert over de realiteit en tilt deze naar een hoger en intenser niveau. Kunst maakt je leven hartstochtelijker, het dringt je zijn binnen en tilt je denken op.’ (Antjie Krog)